2021-03-15
Nyheter

Är det din byrå som blir Årets framtidsbyrå?

Vikten av ett strategiskt framtidsarbete har kanske aldrig varit tydligare än nu i coronapandemins spår. Årets framtidstest innehåller ett antal nya frågor, med ett fortsatt stort fokus på hållbarhet.

Genom att göra FAR:s framtidstest får du veta hur din byrå ligger till i omställningen till en framtidssäkrad verksamhet. Frågorna handlar bland annat om prissättning, byråns kompetenser och roller, affärsmodeller och att utveckla tjänsteerbjudandet.

Varför ska man göra FAR:s framtidstest?

– Testet ger en tydlig signal om hur långt byrån har kommit i omställningsarbetet. Kanske ligger ni så bra till att ni har chans att bli Årets framtidsbyrå 2021! Om inte så ger resultatet en tydlig indikation på vad ni behöver arbeta vidare med för att framtidssäkra verksamheten, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och ansvarig för FAR:s framtidstest.

Hållbarhetstänk avgörande för framtiden

Hållbarhetsfrågorna har ett fortsatt stort fokus i årets test – varför?

– Hållbarhet är en avgörande faktor för företagen för att vara relevanta även i framtiden. Därför är det så viktigt att vi som bransch fokuserar på hållbarhetsfrågorna för att kunna hjälpa våra kunder i det arbetet. Det är en oerhört viktig del i framtidsarbetet, säger Camilla Carlsson.

Kan du ge något exempel på varför det är så viktigt med hållbarhet?

– Hållbarhet är en viktig framtidsfråga för att vara en relevant affärspartner. Det händer till exempel att företag tappar kunder eller väljs bort som arbetsgivare på grund av bristande hållbarhetstänk. Här kan byråerna göra en stor insats och hjälpa företagen att komma igång med hållbarhetsarbetet. Och hållbarhet har flera dimensioner, allt ifrån ekonomisk hållbarhet till personalrelaterade hållbarhetsfrågor och klimatfrågor, säger Camilla Carlsson.

Det finns färdiga svarsalternativ till alla frågor - det är alltså bara att klicka i det alternativ som bäst överensstämmer med din byrås sätt att arbeta. När samtliga frågor är besvarade får du direkt ett svar på var din byrå befinner sig i omställningsprocessen. Vid toppresultat är det bara att klicka på bifogad länk, fylla i kontaktuppgifter och anmäla byrån till Årets framtidsbyrå.

Årets framtidsbyrå – goda exempel i branschen

Årets framtidsbyrå syftar till att lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder för andra byråer. Sista datum för att göra testet och anmäla din byrå är 23 augusti.

Text: Pernilla Halling

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se