2021-05-11
Nyheter

Framtidens momshantering över gränser diskuteras brett

Digital teknik skapar möjligheter – men också nya utmaningar och begränsningar. Nu diskuterar Skatteverket, FAR och branschen lösningar för e-handel.

Med bakgrund av att e-handeln ökar ser EU just nu över momshanteringen. Det har föranlett att Skatteverket dykt ner i frågan om den framtida momsanteringen över gränser – och då särskilt vad gäller nya krav på fakturering av e-handel.

– Vilka lösningar är lämpliga och vilka fungerar, även utifrån hänsyn som rättssäkerhet? Samtidigt finns det ökade krav för regler mot momsbedrägerier och fusk, påtalar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Nyligen höll Skatteverket i ett möte med FAR:s skattegrupper och andra representanter från landets revisions- och rådgivningsbyråer för att samla in synpunkter att ta med i diskussionerna och förhandlingarna med de övriga EU-länderna.

Momshantering - Sverige halkar efter

Från Sveriges håll har man halkat efter, samtidigt som flera andra länder redan har kört i gång med egna momshanteringssystem, vilket ökar utmaningarna med att få till en harmoniserad teknik över gränserna.

– Allt det här ska fungera i bokföringssystem som företag använder och som sedan revisionsbyråer kan stämma av blir rätt när de reviderar. Därefter ska Skatteverket kontrollera att rätt moms har betalats. Det ska lira och vara kompatibelt på väldigt många håll. Det får inte blir fel, säger Hans Peter Larsson.

För branschen innebär ett gemensamt system mellan länderna att rutinerna kring hur e-fakturor ska hanteras, bokföras och revideras blir enhetligt. Såtillvida att systemet inte öppnar upp för momsbedrägerier. Därför är höga krav på rättssäkerhet A och O, fortsätter han.

– För våra medlemmar är det positivt med en sådan lösning. Här kan exempelvis skatterådgivarna hjälpa sina kunder hur de ska bygga dessa system och få till rutiner. Det gäller både stora och små verksamheter, då allt fler företag handlar internationellt, säger Hans Peter Larsson.

System för enklare e-handel

På det digitala mötet mellan Skatteverket och FAR upprätthöll man sig länge vid Peppol, som är ett globalt nätverk för elektroniska inköp som ska bidra till enklare e-handel och e-upphandling.

Även Cecilia Rasmusson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på PwC och ledamot i Operativ grupp Remissgrupp Skatt på FAR, medverkade.

– Vi jobbar med olika tax tech-frågor, för att kunna hjälpa företagen redovisa rätt, förutsägbart, rättssäkert och ändamålsenligt. Om momsredovisningen skulle bli transaktionsbaserad - i realtid - innebär det att vi skatterådgivare måste vara ännu mer på tårna. I sådant fall får ju myndigheten information direkt som den måste agera på. Då måste vi se till att hjälpa företagen att skapa rutiner som minimerar eventuella fel. Om det skulle bli en sådan transaktionsbaserad lösning finns det ju inte samma utrymme att göra rättelser i efterhand, säger hon.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se