2021-05-10
Nyheter

Så får du som redovisnings- och lönekonsult nöjdare kunder - kom överens om hur arbetet ska fördelas

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

Att ha ett uppdragsavtal på plats innan arbetet med en ny kund påbörjas är en självklarhet. Men vad många kanske inte tänker på är att avtalet bör ses över med jämna mellanrum, förslagsvis en gång per år, eller när väsentliga förändringar sker i kundens verksamhet. Vid genomgången har du som konsult möjlighet att få veta om kunden är nöjd med ditt arbete och de tjänster du levererar.

Vid samma tillfälle kan uppdragsavtalet uppdateras, om det finns behov av det. Ett sätt att uppdatera delar av avtalet, utan att skriva om hela uppdragsavtalet, kan vara att i uppdragsbrevet hänvisa till en bilaga som behandlar aktuellt område, till exempel en uppdragsbeskrivning. Då kan uppdragsbeskrivningen uppdateras vid behov så länge avtalet inte är äldre än fem år. Något som brukar bli aktuellt att ändra är ansvarsfördelningen och leveranstidpunkten, men även nya tjänster kan behöva läggas till. När en förändring görs i uppdragsbeskrivningen är vårt tips att underteckna den med hjälp av en signeringstjänst.

Nya mallar

Sedan tidigare har det funnits mallar med uppdragsbeskrivningar för löpande redovisning, boksluts- och årsredovisningsuppdrag samt löneuppdrag.

FAR har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av redovisnings- och lönekonsulter omarbetat mallarna från grunden. En nyhet är att de innehåller ett avsnitt med tjänster kopplade till uppdragsnära rådgivning. I mallarna finns information om hur de är tänkta att anpassas och för uppdragsbeskrivningarna finns även exempel på hur de kan se ut när de har anpassats. De nya mallarna har följande benämningar:

  • Uppdragsbeskrivning bokföring, moms- och arbetsgivardeklaration samt månadsbokslut
  • Uppdragsbeskrivning bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration
  • Underbilaga till uppdragsbeskrivning bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration
  • Uppdragsbeskrivning lön

Logga in på far.se och se hur de nya mallarna ser ut och är tänkta att anpassas. Du hittar dem i Guider & Mallar.

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se