2021-06-22
Nyheter

Medlemsföretagets organisation - Reko Uppdaterade mallar för byrårutiner

Nu finns uppdaterade mallar för att underlätta dokumentationen av medlemsföretagets riktlinjer och rutiner.

Med hjälp av de här tre mallarna kan arbetet med att dokumentera redovisningsföretagets riktlinjer och rutiner underlättas. Mallarna ska anpassas till byråns storlek och verksamhet.

- När det gäller byrårutinerna så är mallen gjord så att den ska kunna anpassas till varje enskilt medlemsföretag. Det finns inga färdiga texter utan det är rubriker och ett antal frågor och förslag som hjälper byråledaren att ”tänka rätt” och se vad som är aktuellt för företaget, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

För att göra det enklare att förstå kvalitetssäkringsprocessen är kvalitetssäkringen inbyggd i byrårutinerna. Byråmallen för riktlinjer och rutiner är uppdaterad enligt Reko 2021, något som bland annat innebär en tydligare koppling till de etiska reglerna.

 

 

 

 

 

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se