2021-06-09
Nyheter

Ingen granskning av deklarationstid för återbetalda stöd

Tidpunkten för ett avdrag i inkomstdeklarationen som avser återbetalning av ett stöd, som betalats ut för beskattningsår som avslutas mellan 1 mars 2020 och 31 augusti 2022, kommer inte att granskas. Det meddelar Skatteverket.

Skatteverket har utfärdat en tillfällig tillämpningsföreskrift där det framgår att myndigheten på eget initiativ inte har som ambition att granska tidpunkten på beskattningen av återbetalda stöd.

Den nya tillämpningsföreskriften har kommit till eftersom det under perioden av covid 19 har betalats ut ett antal olika stöd, från exempelvis staten till företag, för att mildra pandemins negativa effekter för företag och samhälle. Ett företag som har mottagit stöd kan komma att bli återbetalningsskyldigt för hela eller delar av det mottagna beloppet.

FAR har genom förtroendevalda uppmärksammat situationen att stöd är skattepliktigt det år det erhålls. Ska stödet återbetalas följande år finns en avdragsmöjlighet det året.

– Vi har framfört till Skatteverket att företag bör kunna ”kvitta ut” det här i deklarationen för år 1. Som svar på det har Skatteverket utfärdat den tillfälliga tillämpningsföreskriften. Utifrån det får var rådgivare och var och en som är skatteskyldig dra egna slutsatser hur man ska agera, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

”Skatteverket kommer inte på eget initiativ för beskattningsår som avslutas under perioden 2020-03-01–2022-08-31 utreda tidpunkten för ett avdrag i inkomstdeklarationen som avser återbetalning av ett stöd som betalats ut”, skriver myndigheten enligt den tillfälliga tillämpningsföreskriften.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se