2021-06-30
Nyheter

Beslut om förlängt korttidsstöd

Riksdagen fattade den 23 juni beslut om förlängt korttidsstöd för perioderna juli 2021-september 2021. De företag som redan har ansökt om korttidsstöd 2021 och enbart ansöker om förlängt stöd behöver inte bifoga ett nytt revisorsyttrande.

Ändringar i lagen förtydligar bland annat hur företag ska ansöka om förlängning av stöd till korttidsarbete samt att jämförelsemånaden under förlängningen för samtliga sökande är april 2021. Lagen träder ikraft 29 juni 2021.

Tillväxtverkets webbsida  finns detaljerad information kring förlängningen av stödet.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se