2021-06-22
Nyheter

Frågor och svar om EU:s taxonomi om hållbara investeringar

FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet har analyserat de nya reglerna i EU:s taxonomiförordning och de frågor kring externa rapporteringskrav som följer av taxonomin. Gruppen fokuserar främst på artikel 8 och de rapporteringskrav som specificeras i den delegerade akten från EU som berör rapporteringen för icke-finansiella företag.

I FAR:s FAQ om EU:s taxonomiförordning har specialistgruppen samlat vanliga frågor och svar, med fokus på att ge FAR:s medlemmar ett stöd i det dagliga arbetet. Svaren baseras på den kunskap och information som fanns tillgänglig den 21 juni 2021. Arbetet är en pågående process och FAR planerar att sammanställa en andra FAQ under hösten 2021.

Informationen i FAQ:n kan också vara användbar för dig som arbetar med företag som inte direkt omfattas av taxonomin, eftersom det kan komma indirekta krav och förväntningar på bolag som finns i leverantörskedjan till de bolag som omfattas.

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se