2021-06-30
Nyheter

Dags att förbereda sig för ISQM

ISQM ersätter ISQC 1 och medför ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer. Regelverket träder i kraft 15 december 2022 – men det gäller att börja förberedelserna i god tid.

Det nya regelverket ISQM kommer att innebära stora skillnader i kraven på byråernas kvalitetsarbete och kräver löpande analys och anpassning.

Företagsledningen på byråerna kommer exempelvis att behöva bli mer engagerade eftersom ansvaret kommer att läggas på dem, påminner Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

– En av avsikterna med de nya standarderna är att öka företagsledningens ansvar för byråns kvalitetsstyrningssystem. De måste vara insatta i vad som gäller, säger Maria Lantz.

Det var hösten 2020 som IAASB antog de nya standarderna för kvalitetskontroll, ISQM 1 och 2, tillsammans med en omarbetad version av ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter.

Nu är FAR på väg att slutföra arbetet med en vägledning. Förhoppningen är att bli klara tidig höst.

– Det kan ta tid för byråerna att sätta sig in i standarden och hur den ska tillämpas inom den egna byrån, säger Maria Lantz och manar byråerna att börja förbereda sig i god tid.

Samtliga revisionsbyråer behöver ha implementerat regelverket vid ikraftträdandet 15 december 2022. 

-> Läs mer om vad som gäller kring ISQM på tidningenbalans.se