2021-07-01
Nyheter

Hjälp dina kunder med avstämning av korttidsarbete

Idag den 1 juli öppnar Tillväxtverket avstämningen för det korttidsstöd som sökts baserat på 2021 års regler. Avstämningen görs för hela perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Tidpunkt för avstämning

De företag som har fått stöd beviljat före augusti ska göra avstämningen 1 juli – 28 augusti.

De företag som får stöd beviljat efter 1 augusti har fyra veckor på sig att göra sin avstämning.

Om företaget inte har möjlighet att lämna in avstämningen på utsatt tid kan de, om de har särskilda skäl, ansöka om anstånd, vilket bör göras i god tid innan.

Särskilda skäl kan vara:

  • att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse.

  • att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning.

  • att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Att tänka på vid avstämningen

Fyll i rätt från början, så går handläggningstiden snabbare. Ta hjälp av informationsrutorna. Samma regler som vid ansökan gäller, t. ex. vilka anställda som har rätt till stöd (anställda i jämförelsemånad med regelbunden lön eller giltig frånvaro) och regler för värdeöverföringar.

Stäm även av kompetensinsatser. Då kan tidigare lämnad information justeras. Det finns även möjlighet att ansöka om ersättning för kompetensinsatser om det inte är gjort tidigare.

Glöm inte bort att samtidigt ansöka om

  • Ytterligare stöd för perioden december 2020 – juni 2021

  • Förlängt godkännande av korttidsstöd för perioden juli-september 2021. Här uppmanar Tillväxtverket att välja ja eller kanske om företaget är det minsta tveksam till om det behöver stöd!

Avslutningsvis

Skriv gärna ut och spara kvittensen från avstämningen, om inte annat för att kunna visa att den är inskickad i tid.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se