2021-07-06
Nyheter

Förslag till ny standard för mindre komplexa företag (LCE) ut på remiss

Förslag till ny standard för mindre komplexa företag (LCE) ut på remiss Den internationella standardsättaren IAASB har beslutat att skicka ut sitt förslag till ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, Less Complex Entities (LCE), på remiss.

– Att förslaget nu skickas ut på remiss är ett steg i riktningen mot en ny standard, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

FAR planerar remissvar

I december 2020 beslutade IAASB att anta ett s.k. project proposal om att ta fram en revisionsstandard för LCE. Vid samma möte presenterades och diskuterades ett första utkast till en sådan standard. I mars uppdaterades förslaget och på IAASB:s möte i maj fortsatte diskussionerna. På mötet den 23 juni reviderades förslaget ytterligare och ska nu skickas ut på remiss.

– FAR kommer att svara på remissen, sannolikt inom ramen för det nordiska samarbetet NRF, säger Therese Andersson.

Beslut i december 2022

Enligt tidsplanen som presenterats ska remissvaren vara inlämnade i januari 2022 och slutligt beslut förväntas fattas i december 2022.

Arbetet med att ta fram en ny revisionsstandard av mindre komplexa företag har varit på gång i flera år, och de nordiska länderna har varit drivande i frågan. Bland frågor som varit omdiskuterade har varit vilka revisioner som ska komma att omfattas av standarden och vilken roll de nationella lagstiftarna ska ha.