2021-01-26
Nyheter

Förenklade skatteregler för egenföretagande – här är FAR:s synpunkter

FAR har lämnat in sitt remissvar till en av årets tyngsta utredningar. Här är de viktigaste punkterna.

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande berör 800 000 enskilda näringsverksamheter/näringsidkare. Den är enligt Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och en av experterna i utredningen, en av årets tyngsta utredningar.

– Alla som vill starta enskilda näringsverksamheter och inte har aktiebolag kommer i dag i kläm med nuvarande skatteregler. Reglerna är helt obegripliga, stundtals även för skattejurister. Uppdraget till utredningen är att åstadkomma en verklig förenkling. Det tycker jag att utredningen har lyckats med, säger Hans Peter Larsson.

Förenklingarna är allra viktigast för de som driver jord och skogsbruk och för de som äger fastigheter. Men reglerna berör även alla andra som vill komma igång och starta näringsverksamhet utan att bilda aktiebolag.

De viktigaste förenklingarna som föreslås och som FAR har lämnat synpunkter på:

  • Avsättning till expansionsfond tas bort. Istället kommer man att få göra en högre avsättning till periodiseringsfond.
  • Negativ räntefördelning föreslås slopas.
  • Ändring av ordningen för resultatberäkningen och företagssparande.
  • Förenklad beräkning av kapitalbeskattad inkomst från näringsverksamheten.

– Utredningen har presenterat ett bra grundförslag som bör genomföras. I dag hämmas viktigt nyföretagande, blanda annat för unga och nyanlända. Även redovisningskonsulter och andra rådgivare har svårt att ge goda råd, eftersom reglerna är svårbegripliga, kommenterar Hans Peter Larsson.

– Det är viktigt att förslaget nu också genomförs, men jag vet att det stött på starka invändningar från Skatteverket. Riksdagen behöver därför råg i ryggen för att gå vidare med det, fortsätter han.

Utredningen har två uppdrag. Den första är just att det ska föreslå förenklingar för enskilda näringsidkare, alltså delbetänkandet som är klart och där remissvaren samlats in. Utredningen ska också se över möjligheten att kraftigt förenkla skattereglerna för personer inom gig- och delningsekonomin, ett uppdrag som ska vara klart 1 juli 2021.

– Vi kommer att göra allt i vår makt för att försöka påverka att reglerna blir bättre och mer ändamålsenliga, avslutar Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz