2021-02-23
Nyheter

Omställningsstöd och korttidsstöd – det här gäller

Både omställningsstödet och korttidsstödet förlängs. Uppdaterad information lämnades av regeringen 19 februari gällande båda stöden.

Efter klartecken från EU har regeringen bestämt att företag som drabbats av minskad omsättning på grund av pandemin ska söka omställningsstöd.

Stödet är uppdelat på tre nya stödperioder och följande datum gäller:

  • Augusti – oktober 2020, tjänsten öppnar 25 februari.
  • November – december 2020, tjänsten öppnar 25 februari.
  • Januari – februari 2021, tjänsten öppnar 1 mars.

Kravet på granskning enligt ISA för stödbelopp överstigande en viss summa är borttaget och nu gäller krav på yttrande från revisorn för alla stödbelopp överstigande 100 000 kronor per stödperiod enligt standarden SNT 4400.

Ytterligare en förändring mot tidigare är hur stödet ska beräknas. Omställningsstödet ges med ett belopp som motsvarar de fasta kostnaderna för stödperioden reducerat med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 70 procent (för kategorin små företag gäller andra procentsatser).

Med täckningsbidrag avses periodens nettoomsättning minskat med periodens lönekostnader, periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader och periodens inköp av råvaror och förnödenheter samt justerat för periodens lagerförändring. 

– Eftersom omställningsstödet är omgjort, behöver vi jobba om vårt material. Fullt arbete pågår inom FAR för att uppdatera de mallar vi tidigare har lämnat, som uppdragsbrev, och skriftligt uttalande för granskning. Vi har en förhoppning att materialet ska släppas under den här veckan, säger Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR.

Regeringen har också meddelat att omställningsstöd kommer att gå att söka för perioden mars och april 2021. Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021. Stödet måste godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Även stödet för korttidspermittering har förstärkts och förlängts och gäller till och med 30 juni 2021, där förslag som är ute på remiss ger möjlighet för anställda att minska arbetstiden med upp till 80 procent för januari, februari och mars 2021.

Den lagförändring som skedde i början av året innebär dessutom ett krav på revisorsyttrande för företag som i jämförelsemånaden rapporterade en lönesumma på mer än 400 000 kronor i arbetsgivardeklarationen. Ansökan öppnar den 29 mars och det är då möjligt att söka retroaktivt från december 2020.

– Vi jobbar från FAR:s sida även för att säkerställa att mallar och vägledning ska finns på plats innan dess, säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se