2021-02-23
Nyheter

Nytt om FAR:s medlemsförsäkringar

FAR har via Willis Towers Watson omförhandlat gruppförsäkringsprogrammen där försäkringsgivare för kommande försäkringsperiod är oförändrat Länsförsäkringar, Svedea och Moderna.

I dag råder en hårdnande marknad framförallt avseende ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada där flera försäkringsgivare inte längre erbjuder försäkring, stramar åt villkor eller höjer försäkringspremierna kraftigt. Inför kommande avtalsperiod fanns ett behov att justera premien för ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för revisionsföretag och ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för redovisningsföretag på grund av ökade skade- och återförsäkringskostnader, men här endast med 7 %. Den nya premien som erbjuds från och med 1 april 2021 är dessutom fast under den kommande treårsperioden.

Vad avser kontors- och sjukavbrottsförsäkringen resulterade omförhandlingen i en premiesänkning om 5 % för kommande försäkringsperiod då skaderesultatet för detta program visar på en positiv utveckling.

Försäkringshandlingar för kommande försäkringsperiod skickas från FAR:s försäkringsservice inom kort.

Har du frågor om FAR:s gruppförsäkringsprogram, vill ha en offert eller få premieuppgift, kontakta FAR:s försäkringsservice hos Willis Tower Watson. Fullständiga villkor finns på www.farforsakring.se

Carl Brege

Carl Brege

Bolagsjurist

08-506 112 36 carl.brege@far.se