2021-02-02
Nyheter

Kan företaget erhålla följande stöd om koncernbidrag lämnas eller utdelning verkställs eller beslutas?

FAR:s medlemsrådgivning får många frågor om koncernbidrag och utdelning kopplat till Corona-stöden från sina medlemmar. Då reglerna skiljer sig åt, både mellan stöden och vilken lag eller förordning som ligger till grund för stödet, har denna översiktsbild tagits fram för att ge en snabb överblick.

Notera att nedanstående bild är en övergripande och principiell information.

Innan råd ges eller beslut fattas måste avstämning ske direkt med lagar, förordningar, förarbeten och information på Tillväxtverkets och Skatteverkets respektive hemsidor. Informationen där uppdateras löpande.

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se