2021-02-10
Nyheter

Händelser efter balansdagen i K2 – detta bör du som redovisningskonsult tänka på

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

Analysera redovisningen på nya året – om det finns något som bör beaktas. Agera och dokumentera.

Med ”väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut” avses både gynnsamma och ogynnsamma händelser som inträffar under tiden mellan balansdagen och den dag då de finansiella rapporterna undertecknas.

Birgitta och Camilla:

Vi vill poängtera att det är viktigt att vara ärlig, så att både positiva och negativa händelser kommuniceras.

 

Vid bokslutsupprättande – ha som rutin att alltid fråga din kund om det har inträffat några händelser efter balansdagen: 

  • Om det har skett viktiga förändringar i verksamheten, ta reda på vad som hänt och om upplysning behöver lämnas i not.
  • Om företagets resultat och ställning påverkats av viktiga externa faktorer, vad innebär detta för företaget och hur ska det beskrivas i noten.

Birgitta och Camilla:

Tänk exempelvis på att ange väsentliga coronastöd som erhållits och bokförts efter räkenskapsårets slut.

Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Sådana upplysningar lämnas under rubriken Allmänt om verksamheten.

Birgitta och Camilla:

Det kan vara en fördel att inte vänta så länge med att upprätta och underteckna årsredovisningen, då är det en kortare tid som måste beaktas i bokslutsarbetet.

 

Du vet väl att Bokföringsnämnden har coronarelaterade frågor och svar på sin webbplats?

 

 

 

 

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se
Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se