2021-12-22
Nyheter

Storbyrå godkänd i kvalitetskontroll skatt

I dagarna kom beskedet. KPMG som tidigare i år fått sin skatterådgivningsverksamhet kvalitetskontrollerad av FAR har fått ett resultat: Godkänt!

Under 2021 har skatterådgivningsverksamheten hos KPMG kvalitetskontrollerats av FAR. Vid nämndsammanträde i slutet av december beslutade Kvalitetsnämnden Skatt att meddela resultat godkänt.

Torbjörn Hagenius Foto: Deloitte

– Det är fantastiskt roligt att ännu en skatterådgivningsverksamhet och fler auktoriserade skatterådgivare genomgått kvalitetskontroll med godkänt resultat. Vi ser även att det arbete med kvalitetskontroller FAR bedriver tillför ett värde och blir alltmer inarbetat i branschen, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Huvudregeln är att varje kontroll ska utföras som så kallad enskild kontroll. KPMG hade däremot sökt och fått beviljat att det skulle genomföras en systemkontroll. Det innebär att kontrollanten både tittar på det övergripande systemet på företaget och gör stickprovskontroller på byråns egna interna kontroller.

I samband med besöken och analysen efteråt kommer kvalitetskontrollanterna också med förbättringsförslag. Det ska inte i första hand ses som kritik eller en faktisk brist hos kontrollerat företag, utan mer som rekommendationer från FAR kring förbättringsområden.

Förutom KPMG har skatteverksamheterna på Mazars, Grant Thornton, EY, BDO, Deloitte och de tre mindre skattebyråerna Lundins Skatt, Levakt samt Cetreal tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts.

Efter den allra första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan nya kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Under 2022 kommer det att genomföras ytterligare kvalitetskontroller av byråer.

Relaterat