2021-12-22
Nyheter

FAR föreslår flera förändringar i bostadsrättslagen

Utökad information i årsredovisningen, tydligare normering, krav på jämförbarhet och krav på kvalificerad revisor. Det är områden som FAR för fram i sitt remissvar till promemorian Tryggare bostadsrätt.

”En av förutsättningarna för ett stärkt konsumentskydd är att årsredovisningar i bostadsrättsföreningar innehåller tillräcklig och relevant information samt jämförbara upplysningar i och mellan bostadsrättsföreningar.”

Det är FAR:s allmänna inställning i remissvaret till Justitiedepartementets promemoria Tryggare bostadsrätt.

FAR har länge engagerat sig i frågan om konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och har i sitt nyligen inlämnade svar koncentrerat sig på de förändringar som påverkar medlemmarna, som förslagen i årsredovisningslagen (ÅRL) och vissa begränsade delar i bostadsrättslagen.

− Vi ser det som väldigt positivt att det regleras att fler relevanta nyckeltal ska presenteras i årsredovisningen. Förslaget inkluderar också krav på kassaflödesanalys för samtliga bostadsrättsföreningar samt ett upplysningskrav och motivering till att föreningen undervisar ett underskott, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

FAR ser vidare ett behov att man ser över normeringen för bostadsrättföreningar ytterligare – och att regeringen ger Bokföringsnämnden (BFN) uppdrag att anpassa de allmänna råden om årsredovisning och koncernredovisning med särbestämmelser för bostadsrättsföreningar.

Dessutom föreslår FAR att följande ska ändras i bostadsrättslagen:

  • Den ekonomiska planen
  • Intygsgivare
  • Krav på kvalificerad revisor (det vill säga, auktoriserad eller godkänd revisor)

− Bodstadsrättsstyrelser ska ju fatta beslut om underhåll och finansiering, då är det extra viktigt att de är kvalitetsgranskade. Vi kommer att fortsätta engagera oss i frågan inom FAR, säger Sara Lissdaniels.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se