2021-08-27
Nyheter

Ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag

16 augusti 2021 öppnade ansökan om fortsatt förstärkt omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020.

Stödet är förlängt till och med april 2021 och omfattar utöver augusti-oktober 2020 även november - december 2020, januari 2021- februari 2021, mars 2021 samt april 2021. Säsongsföretag kan välja att söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod.

Det utökade stödet kan nu också sökas av företag som berördes av restriktioner kring tillfälligt förbud mot servering av alkohol eller begränsning av öppettider för serveringsställen. Liksom för perioden juni-juli 2020 omfattas de företag som berördes av restriktioner kring förbud kring resor, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Företaget ska kunna visa att en del av nedgången i nettoomsättningen, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av restriktionerna. Liksom tidigare stödperioder får de inte heller ha verkställt eller beslutat om vinstutdelning, detta under perioden april 2020 till december 2021.

Information och ansökan finns på Skatteverkets hemsida.

Revisorsyttrande
Företag som söker omställningsstöd på mer än 100 000 kronor behöver yttrande från en revisor. Är stödet lägre än 3 000 000 kronor ska revisorns granskning följa standarden SNT 4400. Är det högre ska granskningen genomföras enligt ISA.

Revisorsyttrande där granskning för motsvarande period redan tidigare genomförts enligt SNT 4400 av samma revisor.
Om revisorn ska lämna ett yttrande enligt SNT 4400 för samma period avseende det förstärkta stödet behöver vissa kompletterande granskningsåtgärder genomföras. Revisorn ska granska att företaget har drabbats av de restriktioner och förbud i den omfattning som anges i 5 § andra stycket (SFS 2021:194) och antalet stickprov i vissa granskningsåtgärder har utökats i likhet med de senaste stödomgångarna för omställningsstöd. Notera att det är ett nytt yttrande som ska lämnas och granskningen av ansökan om det förstärkta stödet ska kunna stå för sig själv. Den granskning som redan utförts för det denna stödperiod kan med fördel användas som dokumentation även till denna ansökan om förstärkt stöd.

Mallar och stöd