2021-04-15
Nyheter

Två mindre byråer godkända i kvalitetskontroll skatt

De två mindre byråerna Levakt AB och Cetreal AB har fått sin skatterådgivningsverksamhet kvalitetskontrollerad av FAR. Nu har Kvalitetsnämnden Skatt meddelat resultatet: Godkänt!

Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) har under 2021 kvalitetskontrollerat skatterådgivningsverksamheten hos Levakt AB och Cetreal AB. Vid nämndsammanträde i slutet av mars beslutade nämnden att meddela resultat godkänt.

– Kontrollanten kom fram till att det fanns god ordning i akter och att skatterådgivningsverksamheten var väl hanterad. Vi i nämnden gläds åt att ytterligare ett par mindre byråer har kvalitetskontrollerats med godkänt resultat, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Torbjörn Hagenius Foto: Deloitte

Båda byråer är enmansbyråer och har samarbeten med Baker Tilly-nätverket. De har dock kvalitetskontrollerats separat och i en så kallad enskild kontroll.

Inga besök eller intervjuer utfördes fysiskt på plats på grund av pandemin. I stället skedde kontrollerna digitalt.

Övergripande frågor som kvalitetskontrollanten försöker få svar på i en kontroll är till exempel: Hur tar sig byrån an nya klienter? Hur arbetar de med kvalitetssäkring? Hur följs penningtvättslagen och hur säkerställs id-kontroller?

Kontrollen innefattar bland annat regulatoriska regelverk som alla omfattas av i vår bransch, påminner Torbjörn Hagenius.

För mindre byråer, som i fallet med Levakt AB och Cetreal AB, är det en kontrollant som utför kontrollen, i stället för två kontrollanter som för större byråer. Kontrollanten har en direktkontakt med representant för bolaget, gör intervjuer och går igenom frågeformulären som ska besvaras.

I samband med analysen efteråt kommer kvalitetskontrollanterna också med förbättringsförslag. Det ska inte primärt ses som kritik eller en faktisk brist hos kontrollerat företag, utan mer som rekommendationer från FAR kring förbättringsområden.

– Även den här gången har kontrollanten i fråga lämnat rekommendationer på ytterligare förbättringar, säger Torbjörn Hagenius, och fortsätter:

– När vi har kontrollerat mindre byråer har vi i nämnden dessutom kommit fram till att FAR – Standard för kvalitetssäkring har varit i behov av en genomgång. Vi har därför reviderat standarden och ska inom kort även se över Riktlinjer för FAR:s kvalitetskontroll.

Under hösten väntas flera nya kvalitetskontroller, både hos storbyrå och ett par mindre som tidigare inte har fått sin skatterådgivningsverksamhet kontrollerad av FAR.

Förutom Levakt AB och Cetreal AB har skatteverksamheterna på Mazars, Grant Thornton, EY, BDO, Deloitte och Lundins Skatt tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts.

Efter den första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan nya kontroller på respektive byrå var sjätte år. Däremellan är varje kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz