2021-04-22
Nyheter

FAR:s medlemspanel – första enkäten klar ”Stort behov av stöd för att komma igång med hållbarhetsfrågorna"

FAR:s första medlemspanel är nu genomförd. Temat för revisorer, redovisningskonsulter och lönekonsulter var hållbarhet. För skatterådgivare handlade frågorna om en ny skattereform.

FAR:s medlemspanel syftar till att snabbt ta tempen på viktiga branschfrågor och öka dialogen med organisationens medlemmar. Några gånger om året får medlemmar svara på en enkät med aktuella frågor och svaren ger vägledning i hur FAR som branschorganisation ska jobba för att bli ännu mer relevant och skapa mesta möjliga medlemsnytta.

Resultatet av den första enkäten visar att för många medlemmar är hållbarhetsarbetet fortfarande i sin linda.

– Jag är väldigt glad för att så många medlemmar har tagit sig tid att svara på enkäten. Även om den procentuella andelen inte är så hög har vi fått tydliga signaler om att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom hållbarhet, eftersom det är en fråga som ännu inte finns på agendan hos många av våra medlemmar. Det är också tydligt att många ser ett framtida behov av stöd för att komma igång med hållbarhetsfrågorna, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem.

Det stora fokus som finns på hållbarhetsfrågor i dag, såväl i Sverige som inom EU och globalt, kommer att påverka revisions- och rådgivningsbranschen. Och även om många medlemmar inte har någon plan för att komma igång med hållbarhetsfrågorna, så är FAR:s bedömning att det inom en relativt snar framtid kommer att vara en nödvändighet för att överleva. 

– Vi ser till exempel att både banker och byggföretag nu går ut och tydliggör vikten av hållbarhetsarbete. Som branschorganisation måste vi finnas till för våra medlemmar och stötta dem i den omställning som kommer att bli nödvändig. Jag vill samtidigt understryka att FAR arbetar brett med många frågor, varav hållbarhet är en, säger Therese Andersson.

Frågorna i FAR:s medlemsenkät är anpassade utifrån de fyra yrkeskategorierna – revisor, redovisningskonsult, lönekonsult och skatterådgivare. Temat i skatterådgivarnas enkät var behovet av en ny skattereform.

– Frågan om en ny skattereform har FAR lyft vid flera tillfällen, bland annat i Almedalen. Svaren i enkäten ger oss viktig input till det fortsatta arbetet, säger Therese Andersson.

Den totala svarsfrekvensen i den aktuella enkäten var närmare 15 procent. På grund av GDPR har enkäten rent tekniskt inte kunnat levereras till runt 1000 medlemmar, något vi hoppas kunna justera inför kommande enkäter. Det är frivilligt att svara och medlemmar som inte vill ha fler enkäter kan enkelt meddela det.  Nästa enkät kommer att skickas ut i maj.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Relaterat