2021-04-29
Nyheter

Extra vägledning vid ansökan om stöd för korttidsarbete

Tillväxtverket öppnade ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 den 29 mars. FAR har nu sammanställt vanligt förekommande frågor som medlemmar ställer till vår medlemsrådgivning.

De vanligaste frågorna handlar om hur arbetsgivarna ska kunna påvisa att de drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, och vilka nyckeltal och perioder som ska presenteras i Bilaga 1 till revisorsyttrandet.

Du hittar alla besvarade frågor i vår Q & A, se särskild länk, men flera av svaren framgår också av den vägledning du hittar i FAR:s publicerade mallar för korttidsstödet.

Återkoppling ger förtydliganden

För oss på FAR är återkoppling från medlemmarna värdefullt. Vi har till exempel uppmärksammats på att Bilaga 1, som tagit fram som stödjande exempel, inte kunde hantera beräkning av negativa tal när det gäller den procentuella förändringen. Bilagan har därför uppdaterats i Guider och Mallar. Notera också att mall "Uttalande från företagsledningen" har uppdaterats och stycket om förlustföretag tagits bort.

FAR söker ytterligare svar

FAR är medveten om de svårigheter kopplade till stöd om korttidsarbete som många av våra medlemmar brottas med. Vi ser ett stort behov av förtydligande kring flertalet frågor, främst kopplat till definition av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter. FAR deltar på Tillväxtverkets veckovisa informationsmöten och söker genom dialog svar på de frågor som kommer in från våra medlemmar. 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se