2020-10-14
Nyheter

Skyhöga förväntningar på rapport om ny skattereform

6 november presenterar seniorekonomen Klas Eklund sin ESO-rapport om en ny skattereform. En mycket efterlängtad rapport, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

I maj 2019 fick ansedda seniorekonomen Klas Eklund utredningsuppdraget att ta fram en rapport om en ny skattereform. Det handlar inte om att presentera ett färdigt lagförslag, utan rapporten är fristående och ska ses som ett inspel till kommande offentliga utredningar.

Men den har dröjt. Rapporten skulle ha varit klar i somras. Så när den nu presenteras av Klas Eklund och beställaren ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, i början av november är branschen och ekonomi-Sverige mer än redo att dyka ner i dess innehåll.

– Klas Eklund har alltså fått i uppdrag att skissa på de stora dragen på hur en skattereform skulle kunna se ut och få politisk bäring. Han är nationalekonom, en god pedagog och har skrivit många skatteböcker. Han går över partigränserna och är tillväxtinriktad. Förhoppningarna är därför höga att han ska kunna komma med konkreta förslag, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Hans Peter Larsson ser särskilt fram emot att få höra vad Klas Eklund anser vara bristerna i svensk beskattning och hur dessa skulle kunna åtgärdas. Sedan förra skattereformen har det dessutom tillkommit nya frågor på agendan.

– Vilken plats får exempelvis hållbarhets- och miljöfrågorna? Och hur ska politikerna svara på hans utredning? undrar Hans Peter Larsson och fortsätter:

– Det FAR vill se i en skattereform är ökad tydlighet och tillämpbarhet av skatteregler. Här möter vi nya utmaningar när EU-direktiv ska bli svenska regler och skattelagar används för att styra miljö och hållbarhet.

Presentationen av rapporten sänds digitalt på ESO:s webb 6 november 2020.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz