2020-10-08
Nyheter

FAR kritisk till EU-förslag som innebär ingrepp i bolagsrätten

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär genomgripande förändringar av de bolagsrättsliga reglerna. FAR har valt att skriva under ett gemensamt remissvar, undertecknat av flera tunga instanser inom svenskt näringsliv, såväl som inom det danska och tyska näringslivet, för att markera de negativa effekter förslaget skulle leda till avseende de europeiska företagens kapitalförsörjning och konkurrenskraft.

Rapporten ”Study on directors’ duties and sustainable corporate governance” är underlag för ett förslag från EU-kommissionen som innebär att medlemsstaternas bolagsrättsliga regler och bolagsstyrningsmodeller kommer att påverkas. I korta drag är syftet är att minska påstådd kortsiktighet i bolagsstyrningen och att därmed bidra till en hållbar utveckling. Om förslagen blir verklighet kommer de att påverka bland annat aktieägarnas rätt att disponera sina investeringar, sammansättning av styrelser och styrelsernas arbetsuppgifter med mera.

Förslaget har varit öppet för konsultation och FAR håller inte med om slutsatserna i rapporten. Därför har FAR valt att lämna ett gemensamt svar tillsammans med ett flertal andra organisationer. Dessa representerar Självregleringsorgan, Näringslivsorganisationer och Institutionella ägare i Sverige, Danmark och Tyskland.

− Som vi ser det påverkar förslaget hela det europeiska näringslivet på bred front och därför har vi valt att lämna ett gemensamt svar. Om förslagen blir verklighet finns en betydande risk att europeiska företag får minskad tillgång till riskkapital och försämrad konkurrenskraft. Det skulle hämma dynamiken inom näringslivet och undergräva incitamenten för de investeringar och innovationer som krävs för att stödja en hållbar ekonomisk tillväxt, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Hon framhåller också att rapporten inte beaktar den rådande positiva utvecklingen, inom ramen för självregleringen, där miljö- och hållbarhetsfrågor ligger mycket högt upp på styrelsernas strategiska agenda.

FAR syns ju ofta i hållbarhetssammanhang - är det inte bra att kommissionen tar frågan på allvar?

− Det är positivt att hållbarhetsfrågan är högt upp på dagordningen och det är oerhört viktigt att arbeta med hållbarhet på EU-nivå. Men FAR anser att de föreslagna åtgärderna är missriktade. Vår uppfattning är att åtgärderna skulle skada näringslivet i mycket högre utsträckning än de skulle bidra till ett hållbart näringsliv, kommenterar Karin Apelman.

Text: Charlotta Marténg

Karin Apelman

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se