2020-11-06
Nyheter

Rapport om ny skattereform – här är huvudpunkterna

I dag presenterade seniorekonomen Klas Eklund sin ESO-rapport om en ny skattereform. Han förordar enhetliga skatter på flera områden och att skillnader mellan skattebaserna minskar.

Fredagen 6 november presenterade, efter viss fördröjning, nationalekonomen Klas Eklund den 260 sidor långa ESO-rapporten Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform.

Rapporten är fristående och ska ses som ett inspel till kommande offentliga utredningar – och till stöd har han haft nio mycket erfarna personer inom skatt. 

Förslaget har fem huvudpunkter:

Arbete. Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs och skattesatsen däröver sänks rejält. Inkomster upp till 95 000 kronor per år blir skattefria.

Kapital. Skatten blir mer enhetlig och nivån sänks till 25 procent. Det innebär att även skatten på gränsbeloppet för fåmansföretagare höjs från 20 procent. Eklund vill i detta sammanhang se även återinförd både förmögenhetsskatt och skatt på arv och gåvor, men gränsdragningsproblem och risk för utflyttning gör att han inte lägger några förslag om att återinföra dessa skatter.

Fastigheter och brf. Sänkt skattesats till 0,5 procent utan tak. Här ser Eklund en växling mellan sänkt skatt på arbete och höjd fastighetsskatt framför sig.

Miljöskatter. Dessa ska bli mer effektiva och det ska rensas bland avdragen.

Moms. Denna bör vara enkel och bred. Samma skattesats tvärs över.

Vad innebär då detta? Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, har länge sett fram emot resultatet av rapporten, som egentligen skulle ha presenterats i somras.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson.

− Klas Eklunds förslag fungerar utmärkt som utgångspunkt för vidare diskussion för en ny skattereform, vilket också var syftet med uppdraget. FAR kommer att se konstruktivt på rapporten, för det finns betydande inslag som skulle göra skattesystemet både mer överskådligt och lätt tillämpbart, vilket vi eftersträvar. Vi kommer att följa diskussionen och ett kommande arbete mycket nära, säger Hans Peter Larsson.  

Text: Sofia Hadjipetri Glantz