2020-03-10
Nyheter

Välj rätt ombudsbehörighet

Har du koll på vilka ombudsbehörigheter som finns och vilken du ska ha för din kund? Här får du information om de olika behörigheterna och vad de innebär.

Kunderna anlitar ofta en person på byrån för att få hjälp med inlämning av deklarationer via Skatteverkets e-tjänster. Revisorer, redovisnings- och lönekonsulter har även behov av att få fram uppgifter om sina kunders skattekontotransaktioner och innehåll i moms- och arbetsgivardeklarationer. För att det ska bli möjligt krävs att kundens firmatecknare utser personen på byrån till ombud.  Det finns många typer av ombudsbehörigheter att välja på, med olika möjligheter och begränsningar. De här tre är de mest vanliga.

Deklarationsombud

Den här behörigheten ger flest möjligheter. Med den kan ombudet lämna alla elektroniska deklarationer som det finns en e-tjänst för, t.ex. momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, inkomstdeklaration 1 eller 2, preliminär inkomstdeklaration. Ombudet kan även läsa uppgifter från t.ex. skattekontot, inlämnade momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 eller 2, slutskattebesked, komplettera och svara på frågor om deklarationer som ombudet lämnat.

Behörigheten kan begränsas så att ombudet inte har tillgång till arbetsgivardeklarationens individuppgifter, dvs uppgifter om lön och skatteavdrag som redovisas per betalningsmottagare.

Skattekonto, ombud med läsbehörighet

Med den här behörigheten kan ombudet läsa uppgifter från skattekontot.

Registreringsombud arbetsgivardeklaration

Det här alternativet skapades när det blev möjligt att lämna arbetsgivardeklaration via API-lösning mellan lönesystemet och Skatteverkets API.

Ombudet kan med den här behörigheten:

  • förbereda arbetsgivardeklarationen genom att läsa in fil med arbetsgivardeklarationer
  • förbereda arbetsgivardeklarationen genom att registrera eller ändra arbetsgivardeklarationer
  • läsa inskickade uppgifter.

Ombudet kan däremot inte signera och skicka arbetsgivardeklarationer.

Det sistnämnda är inget negativt, tvärtom. På så sätt uppfylls FAR:s rekommendation (EtikR 3 Skattestjänster) om godkännande på ett smidigt sätt. Kunden godkänner arbetsgivardeklarationen genom att signera och skicka den direkt i e-tjänsten.

Vad händer nu?

Skatteverket jobbar vidare med nya lösningar, där API-lösning mellan Skatteverket och programmet, som byrån använder, blir en viktig faktor.

Närmast förestående är att i programmet kunna läsa uppgifter från skattekontot och arbetsgivardeklaration. Detta förutsätter att programvaruföretaget byggt in den tekniska lösningen i det program som används av byrån, att det finns ett avtal mellan programvaruföretaget och Skatteverket samt att fullmakt finns mellan kunden och programvaruföretaget.

Att kunna lämna momsdeklaration via API-lösning mellan bokföringssystemet och Skatteverkets API är ett annat område, som är under utveckling.

Läs mer på Skatteverkets webbplats. På sidan ”API:er och öppna data” finns mer information och fler länkar samt vart man vänder sig om man vill vara med i utvecklingsarbetet.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se