2020-03-18
Nyheter

Bolagsverket om försenade årsredovisningar

Coronakrisen kan komma att leda till försenade bokslut och att årsredovisningarna inte kommer in till Bolagsverket i tid. En viktig fråga för företagen är hur Bolagsverket kommer att se på coronakrisen vid hanteringen av ansökningar om eftergift med förseningsavgiften.

FAR har vänt sig till Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket, för att få svar.

Antalet ansökningar om eftergift med förseningsavgifterna kommer troligtvis att öka i år. Hur kommer Bolagsverket att hantera ansökningarna?

– Reglerna om förseningsavgifter har inte ändrats med anledning av coronapandemin. Reglerna är dessutom tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgifter. Det enda som står till buds för bolagen är därmed att begära eftergift av, begära ändring av eller överklaga beslutet om förseningsavgift om man är missnöjd med beslutet.

Är coronakrisen ett giltigt skäl till att en årsredovisning inte kommer in till Bolagsverket i tid?

– Om skälet till förseningen är kopplat till coronasmitta så kan det naturligtvis utgöra skäl för eftergift. Men vi kan inte generellt gå ut och säga att man kommer att slippa förseningsavgiften bara man åberopar coronasmitta. Det får avgöras i varje enskilt ärende.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se