2020-03-31
Nyheter

5 steg – så kan revisorn och konsulten hjälpa företagaren genom coronakrisen

Revisorer och redovisningskonsulter är inte bara företagarnas närmaste rådgivare, de är även själva ofta verksamma på små- eller medelstora företag och har samma utmaningar framför sig som kunden i coronatider.

Företagen har många frågor och funderingar just nu och behöver all rådgivning de kan få för att rida ut covid-19-stormen. Här har revisorn och redovisningskonsulten ett ansvar att bistå med all sin kunskap och hjälp.

– Vi på FAR har tät kontakt med våra medlemmar och vet att de gör ett fantastiskt jobb för att hjälpa företagen. Med sin kunskap är de ett stort stöd och hjälper bland annat till med att reda ut frågor kring regelverken och vilka tillfälliga krisåtgärder som finns, säger Johanna Svensson, Auktoriserad Revisor FAR.

Accountancy Europe, branschens europeiska paraplyorganisation, föreslår följande fem steg för att hjälpa små och medelstora företag, punkter som mycket väl kan användas även av revisorer och redovisningskonsulter på små och medelstora företag.

1. Ta reda på vilket stöd som finns att få

Revisorer och redovisningskonsulter ska hålla sig a jour med vilken hjälp som regeringen eller EU kan ge.

2. Applicera stödet på kundens situation

Identifiera kunder i riskbranscher och de som skulle tjäna mest på att ta del av olika hjälpinsatser från regeringen och annat håll. Hjälp dem genom att erbjuda rådgivning och guidning om anspråk som är tillgängliga för dem, att komma på sätt att variera affärsmodellen, att få all möjlig finansiell hjälp från regeringen och – om möjligt – överväg att omförhandla dina arvoden.

3. Bistå med omedelbar hjälp för verksamhetens överlevnad

Var snabb med att informera kunderna om stegen som kan vara avgörande mellan att överleva och konkurs. Och hjälp dem implementera dessa. Exempelvis:

  • Se över och justera prognoser för kassaflödet.
  • Överväg en ny affärsmodell.
  • Hur funkar leveranskedjan?
  • Vad har kundens verksamhet för försäkringar?
  • Omförhandla betalningsöverenskommelser och hjälp kunden kommunicera med banken om det behövs.
  • Bevaka situationen och håll koll på nya regler.

4. Tänk inte bara kortsiktigt

Många små och medelstora företag befinner sig i krisläge. Som deras revisor och/eller redovisningskonsult ska du hjälpa kunden att tänka lite längre än den närmaste tiden. Går det att undvika att varsla eller korttidspermittera personal eller finns det andra möjligheter? Kunden bör också så snart som möjligt börja bygga upp finanserna, i det fall det kommer en ny coronatopp.

5. Använd hela ditt nätverk för att hjälpa kunden

Det är mycket möjligt att du behöver använda dig av andra specialister i ditt nätverk för att kunna bistå kunden på bästa sätt. Det kan vara jurister, skatterådgivare eller andra experter. Gör det. Kunden kommer att förvänta sig det och lita på att du vill dennes bästa.