2020-06-18
Nyheter

FAR förtydligar Allmänna villkor

FAR har i dagarna kommit ut med ett par förtydliganden i FAR:s Allmänna villkor. Det här ska du tänka på

FAR har justerat de Allmänna villkoren och nya versioner är nu publicerade. I Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer har ett förtydligande gjorts, medan justeringarna i Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster beror bland annat på genomförandet av direktivet om rapporteringsplikt avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

− Enligt reglerna om rapporteringsplikten kan en rådgivare bli rapporteringspliktig om det finns ett konfidentialitetsvillkor i avtalet. För att undvika det har vi justerat vårt villkor. Medlemmar i FAR ska vara trygga med att avtalet i sig inte leder till att man får en rapporteringsplikt, förtydligar Maria Lantz, chefsjurist, FAR.

FAR arbetar med att uppdatera översättningarna av villkoren och hoppas kunna publicera dessa inom kort.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se