2020-06-08
Nyheter

Regeringen tittar på att flytta fram tidsfrister för DAC6

Regeringen avser att sätta de nya lagarna om informationsplikt för skatterådgivare i kraft 1 juli. Men det kan bli aktuellt att flytta fram vissa tidsfrister för när rapporteringen av och utbytet av informationen ska göras första gången.

En senareläggning av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang, så kallad DAC6, kommer allt närmare. Nu meddelar riksdagen att nästa steg i processen är att regeringen utfärdar en förordning om att sätta lagarna i kraft från 1 juli 2020, som tidigare beslutat, men då även göra eventuella justeringar av tidsfristerna. Det som kommer att justeras är alltså tidpunkten för när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

FAR har noga följt frågan i flera månader, då coronapandemin har lett till att Sverige och många andra EU-länder har haft svårt att få klart nödvändiga processer inför DAC6. Allt fler instanser och länder har höjt rösten för att ikraftträdandet 1 juli 2020 ska skjutas upp.

 – Nu avvaktar vi regeringens förordning för att se när olika delar av reglerna de fakto börjar gälla och ska tillämpas. Vi väntar även på ett ställningstagande från Skatteverket om vilka upplysningar som ska lämnas i olika situationer. För att Skatteverket ska hinna göra ett väl genomarbetat jobb under rådande läge bör regeringen ge dem längsta möjliga tid, kommentarer Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Från EU-kommissionens håll har det rekommenderats att flytta fram datumet i tre månader. Kommissionens förslag för rapporteringsskyldiga företag går ut på att nytt sista datum för att rapportera in så kallade historiska arrangemang blir 30 november 2020, i stället för som tidigare 31 augusti 2020. Med historiska arrangemang avses rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang där första steget i implementeringen togs mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020.

Deadline för att rapportera gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som gjordes tillgängliga, blev klara för implementering, eller vars genomförande påbörjades mellan 1 juli 2020 och 30 september 2020 blir med det nya förslaget 31 oktober 2020.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz