2020-07-02
Nyheter

Omställningsstödsombud vid kombiuppdrag – svårt i nuläget

Hur ska redovisningskonsulten agera om det i samband med omställningsstödsuppdrag är fråga om ett kombiuppdrag? FAR reder ut den omdebatterade frågan.

Om det i samband med omställningsstödsuppdrag är fråga om ett kombiuppdrag - och byrån åtar sig att sammanställa underlag för kunden - måste reglerna om revisorns oberoende beaktas. FAR bedömer att byrån inte kan åta sig att agera som ombud för omställningsstöd för en revisionskund, något vi skrev om förra veckan då FAR gav ut en uppdragsbeskrivning i samband med omställningsstöd.

Det har väckt reaktioner då det inte är tydligt för många medlemmar varför det går att agera ombud i andra sammanhang för revisionskunder, till exempel som deklarationsombud, men inte i det här fallet.

– Reglerna om revisorns oberoende gör att en revisor inte får företräda sina revisionskunder, exempelvis gentemot Skatteverket, eftersom det innebär ett partställningshot. Detta skapar problem för redovisningskonsulter som arbetar på ett revisionsföretag där kunden även är revisionskund, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

Av Skatteverkets ansökan om att bli omställningsombud framgår att ombudet får behörighet att företräda kunden i frågor som rör ansökan. Redovisningskonsulten blir med den formuleringen förhindrad att åta sig uppdrag som omställningsombud. Detta även om man i uppdragsbrevet begränsar omfattningen av uppdraget eftersom detta inte påverkar det utåt synbara oberoendet, påpekar Sara Orback.

FAR avråder därför för närvarande redovisningskonsulter, som arbetar med kunder vars revisor arbetar på samma revisionsföretag som redovisningskonsulten, att åta sig uppdrag som omställningsombud för sina revisionskunder.

Vidare finns det risker med att företräda kunden om den information som redovisningskonsulten har lämnat till Skatteverket skulle visa sig vara felaktig. Därför kan det även när det inte gäller kombiuppdrag vara bättre att konsulten hjälper kunden att sammanställa informationen och sedan låter kunden själv lämna in ansökan.

– Det är angeläget att alla kunder kan få kvalitativ hjälp från sin redovisnings- eller revisionsbyrå med att upprätta ansökan om omställningsstöd, säger Sara Orback.

FAR för nu en dialog med Skatteverket om en komplettering i ”Anmälan om ombud omställningsstöd” för att det ska bli möjligt att ange huruvida det anmälda ombudet ska få ha behörigheten ”att få företräda företaget i kontakter med Skatteverket avseende ansökan om omställningsstöd”.

– Vi har föreslagit att det införs en möjlighet för redovisningskonsulterna att bara förbereda materialet såsom när redovisningskonsulter är registreringsombud för arbetsgivardeklaration, kommenterar FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz