2020-07-03
Nyheter

FAR resursförstärker

FAR resursförstärker genom att anlita Lennart Danielsson med lång erfarenhet från branschen. Lennart kommer i sitt uppdrag på FAR att medverka i arbetet att driva utvecklingen inom revision, redovisning, och rådgivning mot ett mer globalt, digitalt och hållbart förhållningssätt.

Lennart Danielsson har omfattande erfarenhet inom revision från PwC där han har arbetat som auktoriserad revisor och partner sedan 1995. Lennart har mångårig expertkompetens inom bolagsstyrning, börsnotering och kapitalmarknadsfrågor . Lennart har även under drygt 10 års tid haft rollen som ”Börsrevisor” för Nasdaq.   

– Jag ser fram emot att med min mångåriga erfarenhet som revisor och rådgivare inom PwC kunna bidra till den framtida utvecklingen av branschen och FAR samt bidra i intressentdialogen inom näringsliv och samhälle, säger Lennart .

Lennart Danielsson

Lennart har Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och blev auktoriserad revisor 1988. Han har varit revisor och rådgivare för såväl noterade som ägarledda bolag, inom flertalet olika branscher och utvecklingsskeden.

– Lennart har en gedigen och bred erfarenhet från branschen och besitter expertkompetens inom flera relevanta områden. Jag är väldigt glad att vi knyter till oss Lennart till FAR och är övertygad om att han är en stor tillgång för branschens framtida utveckling, säger Karin Apelman FAR:s VD och generalsekreterare.

Lennart Danielsson börjar sitt uppdrag på FAR den 17 augusti 2020.