2020-01-21
Nyheter

BFN har beslutat om ändrade vägledningar

BFN har publicerat två ändrade vägledningar avseende årsredovisningar och årsbokslut, samt allmänna råd om bokföring i konkurs.

BFN har publicerat två ändrade vägledningar avseende årsredovisningar och årsbokslut, samt allmänna råd om bokföring i konkurs.

Bokföringsnämnden, BFN har beslutat om ändringar i sina vägledningar för K2 Årsredovisning i mindre företag (punkterna 10.17 och 10.18) och K2/K3 Årsbokslut (punkterna 9.17 och 9.18). Kommentartexten som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats, bland annat som en följd av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.

BFN beslutade samma datum om det nya allmänna rådet BFNAR 2019:3 om bokföring i konkurs. Detta gäller sedan 1 januari, vilket innebär att BFN:s uttalande om bokföring i konkurs, BFN U87:10, upphörde att gälla i slutet av december.

Under Frågor och svar har BFN även publicerat ett svar på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2.

Ändringarna är publicerade på BFN:s webbplats BFN.se.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se