2020-12-11
Nyheter

Nya bestämmelser för revisorers obligatoriska ansvarsförsäkring – intygande om försäkring ersätter RI:s godkännande

Regeringen har beslutat att införa bestämmelser om revisorers obligatoriska ansvarsförsäkring i förordningen om revisorer (1995:665). Samtidigt har RI, Revisorsinspektionen, beslutat om ändringar i bestämmelserna om försäkringen i sina föreskrifter.

De nya bestämmelserna innebär att en intygandemodell ersätter ordningen där RI skulle godkänna villkoren i ansvarsförsäkringarna. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska komma in med bevis till RI om att de omfattas av en försäkring för den ersättningsskyldighet de skulle kunna drabbas av i revisorsverksamheten. Ett intyg från försäkringsgivaren är ett exempel på ett sådant bevis. 

– FAR måste nu tillsammans med RI och försäkringsbranschen arbeta för att få fram riktlinjer så att branschen får den praktiska vägledning som kommer att behövas, kommenterar Maria Lantz, chefsjurist på FAR.  

Regeringens beslut fattades den 3 december och träder i kraft den 1 januari 2021.