2020-12-23
Nyheter

FAR fortsätter utveckla utbildningar för hela ekonomi-Sverige

När restriktionerna på grund av pandemin sattes in i mars fick FAR:s utbildningsverksamhet ställa om. Flexibla tekniska lösningar, studiosändningar med hög kvalitet och inte minst ett enormt engagemang från FAR:s alla lärare gjorde det möjligt att genomföra 2020 med i stort sett planerat program. Nu rustar FAR för ett ännu mer spännande utbildningsår 2021.

För att behålla en hög kvalitet i FAR:s utbildningar, trots reserestriktioner, fokuserades mycket av arbetet under våren på att anpassa kurserna.

2020 blev året då FAR ställde om

  • 4 451 deltagare online mars-december
  • 6 147 deltagare på onlinekurser on demand
  • 700 personer på 15 kurser under FAR:s mest intensiva utbildningsvecka

– Den första mer komplexa flerdagarskursen som genomfördes var Koncernredovisning I. På några dagar lyckades vi digitalisera och göra kursmaterialet interaktivt och med utvärderingen 4,5 på en femgradig skala förstod vi att detta var rätt väg framåt under pandemin, berättar Robert Wennberg, produktchef på FAR.

Snabb omställning för att möta efterfrågan

Genom olika erbjudanden online och on demand har FAR tillgodosett det utbildningsbehov som funnits under 2020. Det planerade utbudet av kurser och seminarier har kunnat genomföras – och till och med utvecklats ytterligare.

– Vi upplevde en stor efterfrågan på våra onlineutbildningar och dessa har verkligen fått en skjuts framåt. Vi har lärt oss mycket, och haft lärare och personal som snabbt kunnat omsätta ny kunskap i utbildningar, konstaterar Robert Wennberg.

Fortsatt utveckling 2021

Online minskar resor, den totala tidsåtgången för utbildningen och därmed även kostnader för deltagarna. Robert Wennberg menar att FAR därför kommer fortsätta utveckla sitt utbud av onlineutbildningar, så att upplevelsen online blir minst lika bra som i klassrummet.

När saker och ting normaliseras tror jag att mycket kommer återgå till lärarledd utbildning som i många situationer ändå är bättre än online. Men jag tror också, att för många deltagare kommer utbildningar online vara att föredra.

FAR utbildningar

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se