2020-04-20
Nyheter

Stärkt expertnätverk inom FAR

En starkare, effektivare och mer sammanhållen organisation med ökade möjligheter att driva FAR:s viktiga frågor och att synliggöra branschen. Det är ambitionen med den nya modell för FAR:s expertnätverk, FAR-aktiva som gäller från och med maj.

Översynen av organisationen för FAR-aktiva påbörjades för drygt ett år sedan. Den modell som nu införs ska leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt för att driva branschens intressen och FAR:s prioriterade frågor framåt. Samtliga grupper kommer att ha ett väl definierat uppdrag med tydliga rapporteringsvägar.

– I grupperna med FAR-aktiva samlar vi Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revision och skatt och den nya organisationen syftar till att ta tillvara all denna kunskap och kompetens på ett effektivare sätt. Arbetet inom de olika grupperna är oerhört viktigt och ambitionen är ett starkare FAR med större möjligheter att göra nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Förändringen innebär ett ökat fokus på strategi- och framtidsfrågor som har stor påverkan på branschen såväl som på näringsliv och samhälle. En del grupper får nya namn, medan andra införlivas i nya grupper eller upplöses. I den nya organisationen finns Strategi-, Specialist och Operativa grupper. Samtliga grupper har en tydlig roll och tydligt definierade uppgifter och rapporteringsvägar.

Strategi- och Specialistgrupper leds av en ordförande som rapporterar till FAR:s generalsekreterare och VD. Strategigrupperna är: Revision, Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter och Skatt. Specialistgrupperna fungerar som stöd för Strategigrupperna och spänner över flera medlemskategorier. Specialistgrupperna är: Offentlig sektor, Hållbarhet och Etik.

Mer information

Logga in som FAR-medlem för att läsa mer om den nya organisationen för FAR-aktiva (PDF för nedladdning).

 

De Operativa grupperna leds vanligtvis av en ordförande som rapporterar till Strategigruppen för det aktuella området, men när det handlar om tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare. De Operativa grupperna är: Finansiella företag – Revision, Normgivning – Revision, Finansiell rapportering – Redovisning, Remissgrupp – Skatt och Auktorisationsnämnd – Skatt.

Vem som ingår i de olika grupperna avgörs av kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna. Det ska vara en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar.

Intresserad av att bli FAR-aktiv?
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och berättar mer.

Karin Apelman

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se