2020-04-29
Nyheter

10 tips för att minska cyberrisker vid distansjobb

I en tid då många arbetar hemifrån eller på distans, ökar även cyberriskerna. FAR:s samarbetspartner försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson har tillsammans med försäkringsgivaren Moderna därför tagit fram 10 tips som hjälper dig att minska riskerna.

1. Påminn om policys och riktlinjer

Om ni inte redan har policys och riktlinjer för distansarbete och cybersäkerhet – ta fram det! Om ni redan har det – påminn om dem!

2. Använd VPN och skydda er trafik

Ett VPN utgör en krypterad tunnel för er internettrafik, så att utomstående inte kan ta del av innehållet. Det starkaste skyddet får ni med en VPN med flerfaktorsautentisering. Om ni inte redan har ett VPN, sätt upp ett.

3. Kräv lösenordskyddade nätverk

Även om inget WiFi är helt säkert, så är privata och lösenordskyddade nätverk avsevärt mer säkra än publika. Kräv att alla medarbetare använder skyddade nätverk då de jobbar från annan plats.

4. Hänvisa till godkända verktyg

Påminn om vilka chatt-, video- och mejlverktyg som ska användas i kontakten med kollegor, kunder och andra aktörer. Bedöm risken för att utomstående kan höra eller se informationen som förmedlas.

5. Lösenordskydda och lås enheter

Kräv att medarbetare använder säkra lösenord som innehåller bokstäver, siffror och specialtecken. Undvik att använda samma lösenord på olika enheter/konton.

6. Underhåll/uppdatera antivirusprogram

Påminn medarbetare om att installera och regelbundet uppdatera adekvata antivirusprogram på alla privata enheter (dator, surfplatta, telefon m.m.) som används vid distansarbete. Se till att uppdatera de enheter som ni tillhandahåller er personal.  

7. Stäng av datorn när den inte används

Uppmuntra medarbetare att stänga av datorn. När datorn är avstängd är den inte tillgänglig för attacker eller intrång.

8. Gör backup regelbundet

Att göra säkra backuper är viktigt för att förhindra kritiska verksamhetsavbrott i händelse av cyberattack. Gör backuper regelbundet, minst veckovis, gärna oftare.

9. Uppmuntra till vaksamhet på phising

Var medvetna om att kriminella kommer att försöka utnyttja situationen. Alla medarbetare behöver vara extra vaksamma på inkommande mejl/sms och undvika att klicka på länkar eller öppna filer i dessa.

10. Samla erfarenheter för framtiden

När verksamheten återgår till normalläge – utvärdera hur arbetet fungerat och förbered för framtida scenarier.

FAR:s Cyberförsäkring

Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp som har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring får ni skydd och beredskap för att hantera cyberangrepp.

FAR:s cyberförsäkring finns till för våra medlemmar och förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson.  Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar.

Kontakta FAR:s Försäkringsservice hos Willis Towers Watson så berättar de mer: 08-5870 95 87 eller farforsakring@willis.com

Här hittar du alla försäkringar som du som FAR-medlem har tillgång till