2019-09-05
Nyheter

Redovisningskonsulten – en coachande rådgivare

I framtiden kan redovisningskonsulten fungera mer som rådgivare än leverantör av renodlade redovisningstjänster. Hur ska man då tänka som redovisningskonsult för att möta sina kunders behov? FAR:s auktoriserade redovisningskonsulter Camilla Carlsson och Birgitta Åhlander berättar.

I FAR:s senaste framtidsstudier framkommer att en allt större del av redovisningen kommer att digitaliseras och automatiseras. Nya system och lösningar leder till att tiden som läggs på renodlad bokföring minskar. Och det in sin tur påverkar efterfrågan.

– Vi har sett att byråernas kunder gärna vill minimera pappersarbetet genom att använda sig av webbaserade system och på så sätt dra nytta av många automatiska processer, säger Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.  

För att kunna matcha kundernas efterfrågan gäller det för redovisningskonsulter och byråer att våga tänka nytt. Birgitta och Camilla tror på en mer coachande rådgivarroll i framtiden, där lyhördhet och flexibilitet är ledorden. Och mötet med kunden en prioritet.

– Det är viktigt att jobba nära sin kund, träffa kunden regelbundet och lära känna kunden ännu bättre för att förstå vad det finns för behov och vilken hjälp som behövs. Kan man ställa de rätta frågorna kan man leverera värde till kunderna utöver det som kan ges med automatik, säger Birgitta.

Automatisering frigör tid 

En annan utmaning i förändringsresan är tiden. Eller rättare sagt brist på den. Konsulterna måste anpassa sitt arbetssätt och frigöra tid genom att jobba smartare, menar Camilla Carlsson. Och det gör man bland annat genom automatisering. 

– Det gäller att paketera sina tjänster så att man kan ta betalt för rådgivningen. Speciellt då vi står inför utmaningen att själva redovisningen blir gratis. Rådgivning kan handla om allt från budget och likviditetsplanering till prognoser och nyckeltal som hjälper kunden att styra sin verksamhet, säger Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Förändringsresan till konsultens nya roll varierar också mellan byråerna och vilka tjänster de erbjuder. Lösningarna för framtiden är många.   

– Vi ser att allt fler knyter till sig samarbetspartners för att bli en helhetsleverantör till kunden. Det kan vara ett bra alternativ för den som vill utveckla sitt erbjudande, säger Camilla.


Text: Anna Ekström
anna.ekstrom@far.se