2019-10-07

Hållbara skatter inom EU – nya möjligheter för FAR att påverka

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, deltar i Accountancy Europes nya Working group on Sustainable Taxes.

FAR har i flera sammanhang lyft fram skatt som en hållbarhetsfråga. Med Hans Peter Larsson i Accountancy Europes nya Working group on Sustainable Taxes, ett projekt för hållbara skatter inom EU, ökar möjligheterna att påverka.

– Syftet med projektet är både att bidra till en ny marknad och att de skatter som införs blir så lättillämpade som möjligt, med breda baser och få undantag. Hållbarhet är i dag ett modeord, men inom skatt fylls det snabbt med substans. Det är en ny och spännande utveckling där FAR vill vara med och påverka, säger Hans Peter Larsson.

Ett ytterligare skäl att jobba med frågan internationellt är den punkt i januariöverenskommelsen som säger att 15 miljarder kronor ska växlas mellan sänkt skatt på arbete och höjda miljöskatter under innevarande mandatperiod. Redan 2020 ska 3,5 miljarder kronor skatteväxlas.

– Samma ambition finns i stort sett över hela Europa. En central fråga är vilka miljöskatter man ska jobba med. Just miljöskatter är ju väldigt internationella och krav har redan rests på att slopa de enskilda ländernas vetorätt i skattefrågor inom EU, säger Hans Peter Larsson.

FAR fick stor uppmärksamhet i samband med en debattartikel i Dagens Industri förra året om skatt som hållbarhetsfråga. Artikeln följdes upp med engagemang i CSR Swedens skattegrupp och en omfattande jämförelse av olika modeller för att redovisa skattepolicyer i tidskriften Skattenytt.

– Marknaden efterfrågar allt mer rådgivning kring regelefterlevnad och hållbarhet. Den utvecklingen har kommit mycket snabbt och gäller även internationellt. Det är därför naturligt att FAR engagerar sig även på europanivå. De modeller som nu finns behöver utvecklas och någon kanske bör sållas bort för att göra det enklare att jämföra företag, säger Hans Peter Larsson och fortsätter:

– Vi försöker visa på goda exempel för företag som vill vara transparenta med sin skattepolicy. Inget tvång utan en affärsmässig möjlighet att stärka det egna varumärket. The B Plan for Tax Transparency som FAR lyfte fram i Dagens Industri rycker fram som en frontrunner tillsammans med GRI:s nya redovisningsstandard för skatter.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se