2019-11-04

Företrädaransvaret utreds

Reglerna om företrädaransvar ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2020. Beskedet välkomnas av FAR.

Det skatterättsliga företrädaransvaret har i omgångar varit under diskussion. För den som inte har kontroll över sitt företag kan det bli kostsamt. Endast om det finns särskilda skäl får en företrädare helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten och många fall som hamnar i domstol slutar med fällande domar.

Regeringen har nu meddelat att reglerna ska ses över. Något som tas emot positivt av FAR:s skatteansvarige Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR:

– Det är utmärkt att dessa regler nu utreds, förhoppningsvis i grunden denna gång. Praxis har blivit alldeles för hård. Ansvaret är nu närmast strikt. Varje år blir närmare 1000 företagare personligen ansvariga för bolagets skatteskulder, trots att de ofta snabbt gjort vad de rimligen kunnat för att undvika bolagets konkurs, säger han.

Utredaren ska bland annat överväga om det finns behov att ändra reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och i så fall lämna förslag på nya regler. I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta, driva och utveckla företag ska vara så goda som möjligt. Det ingår även i uppdraget att säkerställa att reglerna fortsatt bidrar till att upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet, och att reglernas preventiva effekt bevaras.

Uppdraget ska redovisas senast 30 oktober 2020.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se