2019-03-15

Utbildningsplan krävs – så gör du

De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna. Varje byrå behöver upprätta en utbildningsplan som ska godkännas av RI. FAR har tagit fram ett exempel på en sådan utbildningsplan som stöd åt medlemmarna.

De nya reglerna som innebär att vägarna fram till revisorsexamen har blivit mer flexibla påverkar hela branschen. Framför allt är det viktigt att byråerna förstår vilket ansvar de har och hur de ska anpassa sig till de nya kraven.

– Många små och medelstora revisionsföretag kanske inte har de resurser som krävs och då finns FAR här, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

FAR kan stötta genom att erbjuda olika utbildningsmöjligheter så att byråerna kan leva upp till kraven. Då alla byråer också måste upprätta en utbildningsplan har FAR valt att ta fram ett exempel på en sådan för att underlätta byråerna arbete.

– Revisorns roll kommer att förändras vilket kräver både bredd och specialisering. De nya kraven öppnar dels upp för revisionsföretaget att hjälpa studenter och specialister som saknar teoretisk utbildning i ämnen som redovisning, revision, skatt och associationsrätt, att komplettera detta under praktiken, säger Sara Orback.

Även den som har examen i något annat ämne än företagsekonomi har möjlighet att komplettera sin utbildning med kurser i redovisning i efterhand.

Utbildningsplanen som varje byrå måste ta fram ska godkännas av RI. Det är viktigt att utbildningsplanen anpassas utifrån byråns förutsättningar och beskriver de faktiska förhållandena hos byrån. Planen bör säkerställa att lärandemålen för revisionsområdet uppnås. Lärandemålen och exemplet på utbildningsplan finns som bilagor till FAR:s rekommendation EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer.

– Vi rekommenderar också att FAR:s kunskapstest för revisorsassistenter används för att lättare kunna bedöma om medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att skriva revisorsprovet, säger Sara Orback.

FAR kan också ge vägledning kring vilka utbildningar som medarbetare behöver gå för att ha tillräckliga kunskaper för att skriva revisorsprovet.


Text: Charlotta Marténg

FOTNOT: Under en övergångsperiod fram till 2024 kan man använda de gamla utbildningskraven som innebär att man ska ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnen som kallas övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik). Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).