2019-07-01

Spänstig diskussion om revisorns roll när finanskrisen kommer

FAR:s seminarium om nästa finanskris lockade många deltagare som fick lyssna på en spänstig diskussion om allt från makroekonomiska risker till möjligheterna i en ny skattereform.

Paneldeltagarna på FAR:s öppningsseminarium i Almedalen kallad Internationella revisorstoppar varnar: Då kommer finanskrisen! var också eniga om revisorns centrala roll:

– Revisorn kan göra jättemycket för att peka på risker i verksamheten, sade bland annat Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

–  Det kommer en ny kris, det vet vi. Och vår undersökning hos mina kolleger ute i världen visar att den sannolikt kommer inom fem år. Och revisorer mappar risker. De gör därför skillnad, sade FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman i sin inledning då hon också kort presenterade rapporten.

Moderator Mia Odabas ledde en panel med diskussion på makronivå med Martin Guri, chefstrateg på Kepler Chevreux, Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia och Charlotta Sund, vd och koncernchef Tekniska verken i Linköping.

Nästa kris blir annorlunda

De tre var ganska eniga om att en eventuell nästa kris kommer att bli annorlunda än den förra, och alla tre såg mer långsamma trender.

Martin Guri trodde inte på någon kris liknade den 2008, men däremot kanske i annan form, smygande genom klimat och miljö:

– Vi är på väg åt fel håll. Det är därför alla talar hållbarhet nu. Detta är en överlevnadsfråga. 

– Vi har en helt annan kvalitet på bolagen i dag jämfört med många av tech-bolagen vid finanskrisen runt 2000, det har hänt mycket på 20 år, sade Lars-Göran Orrevall.

Martin Guri var orolig för det låga ränteläget om råder:

– När pengar är gratis blir det felallokeringar, där har vi fröet till nästa finanskris. Och politikens ökande kortsiktighet ökar hotet. Skuldsättningen ökar hos både länder och privatpersoner. Detta förstärker hotet och måste noteras och uppmärksammas.

"Håll i stålarna"

Ett annat gemensamt budskap från panelen var att ”hålla i stålarna”, titta på resultat och balansräkningar och inte var överoptimistiska i sina investeringar.

Den andra panelen hade ett mikroekonomiskt perspektiv. Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, menade att företagen är bättre förberedda i dag än vid förra finanskrisen 2008.

– Men Europa är sjukt, vi går mot en Brexit och ett stundande handelskrig. Riskerna i bolagen måste därför följas och bevakas noga, sade Bettina Kashefi.

Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, konstaterade att det går fortsatt mycket bra för svenska småföretag men att det finns en tendens till doping i den svaga kronan:

– Tyvärr har många ”inte gjort sitt jobb” utan surfat på den svaga kronan, och det är ju en risk när en lågkonjunktur kommer.

Daniel Wiberg lyfte också upp hur viktigt det är med stöd hos företagen inom redovisning och revision.

– En revisor kan göra mycket för att hjälpa företag. I synnerhet om man är ett företag i tillväxt. Företag behöver också hjälp med rådgivning inom till exempel skatteområdet, något som tyvärr anses som ”fult” i Sverige.

Finns det oro för finanskrisen?

Karin Apelman pekade på att revisionsbranschen inte frågar efter fler regelverk, men däremot att följa de som finns. Hon pekade också på att FAR verkar för förenkling och att förtydliga branschens regelverk.

– Sammanfattningsvis visar vårt seminarium att det finns en oro för en ny finanskris men att det förstås kommer se annorlunda ut än tidigare kriser. Banker och företag är i bättre skick än tidigare men det finns bekymmer med nollränta och en global oro kring handelskrig och protektionism. Det finns åtgärder att arbeta med, konstaterade Karin Apelman.