2019-12-11
Nyheter

Snart halveras lägsta gränsen för aktiekapital

Lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag halveras från årsskiftet till 25 000 kronor.

Riksdagen beslutade 28 november att privata aktiebolag ska ha ett lägsta tillåtna aktiekapital på 25 000 kronor. Halveringen från dagens gräns på 50 000 kronor sker för att Sverige ska ha samma krav som andra EU-länder och för att det ska bli enklare att starta aktiebolag.

Efter årsskiftet går det alltså att starta nya privata aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital. Men inte tidigare.

– Det går inte att förbereda en start genom att skicka in en anmälan om registrering tidigare. Beslut om att bilda aktiebolaget och anmälan till Bolagsverket kan tidigast ske 1 januari 2020, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket, i en kommentar.

De gamla reglerna om 50 000 kronor gäller för aktiebolag som är bildade före 1 januari 2020. Men efter årsskiftet kan även befintliga privata aktiebolag sänka aktiekapitalet, om de har fattat beslut om detta på en bolagsstämma.

Efter beslutet ska anmälan skickas till Bolagsverket för registrering. Bolag som sänker sitt kapital för att betala tillbaka pengar till aktieägare eller för att avsätta till fritt eget kapital måste ansöka om tillstånd hos Bolagsverket. När ansökan är komplett får borgenärerna information om detta och två månader på sig att motsätta sig minskningen. Tillstånd ges inte om borgenärer motsätter sig ansökan och i sådana fall lämnas ärendet till domstol.

Ansökan om tillstånd för att verkställa en minskning av aktiekapitalet kostar 1 500 kronor och anmälan om minskningen kostar ytterligare 1 000 kronor. Att registrera ett aktiebolag via verksamt.se kostar 1 900 kronor.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se