2019-12-20
Nyheter

Så tycker medlemmarna om FAR

Medlemmarna uppskattar FAR men i årets medlemsundersökning sjönk nöjdheten i vissa delar. Yngre medlemmar är mer positiva än äldre. Uppdelat på yrkeskategori är specialisterna minst nöjda medan redovisningskonsulterna ligger i topp.

Jämfört med 2017 har medlemmarnas nöjdhet med FAR minskat, från 66 till 61 NMI (nöjd medlems-index). Rörelsen nedåt är liten, men signifikant.

– Det här är en viktig signal. Vi kommer nu att analysera resultatet för att se hur vi kan bli mer relevanta och svara upp till medlemmarnas behov och förväntningar. Som medlemsorganisation måste vi hela tiden ha örat mot rälsen, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

Nöjdheten är lägst bland specialisterna. Övriga yrkeskategorier skiljer sig inte nämnvärt från varandra i nöjdhetsgrad. Nedgången märks i samtliga åldersgrupper och bland både kvinnor och män. Yngre medlemmar är dock mer nöjda än äldre.

– Det är glädjande att de yngre medlemmarna hör till de mest nöjda. Nu ska vi arbeta för ökad medlemsnytta och ökad nöjdhet inom alla kategorier, säger Karin Apelman.

Regelförenkling, branschens attraktionskraft och profilering av yrkesrollerna är de tre frågorna som FAR i första hand ska driva, enligt medlemmarna. Knappt hälften av medlemmarna instämmer med att FAR arbetar för att öka branschens förtroende, vilket är oförändrat jämfört med 2017.

– Branschens attraktionskraft är en prioriterad fråga för FAR, men här har vi uppenbart inte lyckats nå ut. Jag tror vi bör fundera på bilden av branschen som helhet och de möjligheter vi kan erbjuda morgondagens medarbetare. Vilka är möjligheterna att göra skillnad? Och hur kan vi i våra yrkesroller bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle?, säger Karin Apelman.

Utbildning, auktorisation, medlemsrådgivning och FAR Online ligger i topp när medlemmarna anger varför det är värdefullt att vara medlem i FAR. Jämfört med 2017 anser fler medlemmar att det är lätt att komma i kontakt med rätt person på FAR. Kundservice och medlemsrådgivningen uppskattas av medlemmarna och personalen upplevs som hjälpsam, kompetent och snabb. Åtta av tio medlemmar känner till att fri medlemsrådgivning ingår i medlemskapet i FAR. Knappt hälften av medlemmarna har under det senaste året varit i kontakt med medlemsrådgivningen. Användandet av FAR Online ökar, 76 procent använder FAR online i dag jämfört med 2017.

Undersökningen genomfördes via en onlineenkät under perioden 17 september till 7 oktober 2019. Totalt deltog 1 109 medlemmar i undersökningen.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se