2019-08-20

FAR kommenterar ärenden från Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionens (RI) tillsynsnämnd sammanträdde 14 juni 2019.

Besluten kan inhämtas i sin helhet hos RI och på FAR Online. FAR har kommenterat några av ärendena.