2019-04-11

Vårbudgeten öppnar för ökad efterfrågan på branschens tjänster

– Det är värt att sätta sig in i miljöskatterna även om de är komplicerade. Här skapas en ökad marknad för rådgivning, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR som kommentar till vårbudgeten.

Vårbudgeten som presenterats innebar som väntat inga större överraskningar. Förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren, förändringar i 3:12-reglerna rörande skatt vid överlåtelse av fåmansföretag till närstående samt höjt rut-avdrag. Några av satsningarna som sedan tidigare var kända.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar budgeten och konstaterar att ur FAR:s perspektiv saknar han att det inte finns något direktiv kring hur man går vidare med en eventuell skattereform eller slopad värnskatt.

Ur de enskilda medlemmarnas perspektiv plockar han upp några saker ur budgeten som kan öppna för ökad efterfrågan på rådgivning. Det handlar framför allt om den gröna skatteväxling som ska genomföras, det vill säga lägre skatt på arbete men högre miljöskatter. I budgeten nämns bland annat höjd kemikalieskatt för vitvaror och elektronik samt förändringar i energi- och koldioxidskatten för gruvnäringen.

 – Miljö- och punktskatterna är komplicerade men det kommer att vara värt att sätta sig in i områdena. Mitt råd är att ta tjuren vid hornen och göra det. Företagarna kommer att behöva hjälp att göra rätt, så att de vare sig betalar för lite eller för mycket skatt, säger Hans Peter Larsson.

Han konstaterar att årets vårbudget är ovanligt mager, men att en förklaring är att regeringen har att förhålla sig till Moderaterna och Kristdemokraternas höstbudget samt den överenskommelse som gjordes med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet i januari i år.

Text: Charlotta Marténg