2018-09-26

Johan Rippe – ny ordförande i FAR

– Jag ser fram mot att leda styrelsens arbete och representera branschen under en tid när vi står inför stora förändringar.

FAR är en professionell branschorganisation som har många spännande utmaningar att jobba med. Det händer mycket i vår omvärld och jag vill proaktivt verka för att våra medlemmar och företag i branschen ska få bästa förutsättning att göra nytta för näringslivet och samhället, säger Johan Rippe.

– Med Johan Rippe som ordförande för FAR kommer vi att driva frågor som branschens förtroende och attraktionskraft. FAR har en stark plattform att utgå utifrån med 5000 medlemmar, FAR-aktiva och medarbetare. Tillsammans ska vi engagera och utveckla dialogen med näringslivet och branschen, säger Karin Apelman generalsekreterare FAR.

Fakta Johan Rippe:
FAR:s ordförande på 2 år från 20 september 2018
Vice vd PwC, Auktoriserad revisor
Licensierad revisor finansiella företag
FAR-aktiv sedan 2011 och ledamot i FAR:s styrelse sedan 2014