2018-10-23

Hett och hållbart – vad är på gång?

Allt fler företag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Här listar FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling vad som är på gång just nu – och 2019.

I snart två år har det funnits ett lagkrav på hållbarhetsrapportering. Främst omfattas stora företag, men lagkravet påverkar även små och medelstora affärsverksamheter. Och det är något som påverkar hur revisions- och redovisningsbranschen arbetar. FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling pekar på ett par heta ämnen kring hållbarhetsrapportering.

2018

 • Fler företag än någonsin hänvisar till de globala målen för hållbar utveckling. För de större bolagen har det gått från att vara en trend till att bli norm.
 • Styrelser och ekonomiavdelningar lägger mer tydligt engagemang i rapporteringsarbetet. Något som märks i exempelvis vd-ord och ordförandeord.
 • Större fokus på affärsmodellerna leder till vassare årsredovisningar, där företagen kan visa hur just hållbarhet är en del av affärsmodellerna.
 • I branschen pratar vi om två kategorier av de som upprättar hållbarhetsredovisningar; de som vill rapportera så bra som möjligt och som anser att de ger mervärde till kunden - samt de som helst inte vill lägga mer arbete än vad som krävs.

2019

 • Större ekonomisk påverkan på hållbarhetsfrågorna. Något som diskuteras inom EU redan nu. Vi räknar med att det kommer mer.
 • Hållbarhetsfrågorna får allt större fokus i den finansiella sektorn. Främst efter ökade krav från investerare. Rapportering inom fonder ökar. Och det kommer troligen att speglas i redovisningarna.
 • Vilka risker finns inom hållbarhetsområdet? Det finns ett behov av att företagen blir bättre på att göra detaljerade riskanalyser, där de också berättar hur de följer upp riskarbetet.
 • Ökat socialt fokus på exempelvis klimatfrågan, antikorruption och mänskliga rättigheter leder till att företagens leverantörer sätts under lupp. Fler uppförandekoder är att vänta.

Torbjörn Westman
Torbjörn Westman, ordförande FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling, du har sagt att digitalisering under 2019 blir en hållbarhetsfråga. Hur då?

 • Genom att delningsekonomin, representerat av bland annat Uber och Airbnb, öppnar upp för effektivare resursutnyttjande genom digitala gränssnitt.
 • Internet of Things, det vill säga, uppkopplade maskiner som med hjälp av information kan använda resurser på ett smartare sätt. Exempelvis att hushållsapparater kan läsa av när elpriser är låga och köra igång då.
 • Artificiell intelligens (AI), exemplifierat av självkörande fordon som kör bränslesnålt, robotar som kan utföra enkla, farliga och/eller repetitiva arbeten samt rekryteringsprogram som inte har förutfattade meningar.
 • Nya kommunikationslösningar, vilket kan leda till minskad energianvändning i transportledet och ge områden utan bra infrastruktur en tillgång till sjukvård och banker.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
Foto: KPMG

Specialistgruppen för hållbar utveckling vid FAR: Ordförande Torbjörn Westman, KPMG. Ledamöter: Andreas Drougge, Deloitte, Annika Nygren, Grant Thornton, Charlotte Söderlund, EY, Fredrik Ljungdahl, PwC, Isabelle Hammarström, PwC, Marie Carlsson Kemppinen, EY. Sekreterare: Maria Lantz, FAR.