2018-10-01

FAR önskar remissvar på RevR 12

FAR:s policygrupp för revision har sett över sin rekommendation RevR 12 Revisorns uttalande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har beslutat om ett remissförfarande för att inhämta synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Utöver FAR:s medlemmar har policygruppen skickat särskild inbjudan till ett antal organisationer enligt sändlista. Remissvaren ska lämnas senast den 16 november 2018.