2018-06-08

Blockkedjan och AI i fokus

5 juli håller Anna Felländer i ”Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen”, ett seminarium FAR har tillsammans med Konkurrensverket i Almedalen.

Hon har tidigare haft titlarna chefekonom, samt digitaliserings- och framtidsekonom. Nu fokuserar Anne Felländer bland annat på att vara seniorrådgivare inom AI och big data. 5 juli modererar hon Almedalen-seminariet Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen, som FAR anordnar tillsammans med Konkurrensverket. Seminariet är en del av projektet Tillsammans mot korruption. Den erfarna panelen som leds sv Anna Felländer på Clarion Hotel Wisby består av Ester Sundström, rådgivare inom riskhantering, Deloitte, Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket, samt Robert Engstedt, kammaråklagare, Riksenheten mot korruption.

Vad finns det för möjligheter och utmaningar med blockkedjan och AI? 

– Blockkedjan har potential att skapa enorma värden genom snabba, säkra och billigare digitala transaktioner. Men, teknologin är i vissa fall relativt omogen och regelverket släpar efter. Enkelt förklarat är blockkedjans transaktioner spårbara medan innehållet privat. Internationell samverkan för att anpassa regelverket är av central betydelse, säger Anna Felländer.

Vad krävs för att behålla försprånget gentemot dem som ser möjligheter att missbruka tekniken?

– AI-teknologin verkar redan idag inom sektorer som handeln, finans, juridik och sjukvård. Blickar vi framåt spår vi en hisnande utveckling och enorma vinster för samhälle, företag och individer. AI-system integreras dock idag i människors vardag utan tillräckliga förutsättningar för att implikationerna kan mätas och utvärderas utifrån ett socialt, etiskt och rättsligt perspektiv.

Varför är det viktigt att prata om blockkedjan? 

– Transparens och förutsättningar för tillsyn av AI-drivna system behöver öka och vi behöver diskussioner kring vad som är rättvist och etiskt i förhållande till vilka normer och värderingar som reproduceras vid en automatiserad användning av stora datamängder.

Följ FAR i Almedalen i sociala medier #farialmedalen

FAR:s program i Almedalen >>
Mer om FAR i Almedalen >>

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se