2018-12-11

Rekordmånga deltagare på årets kunskapstest för revisorsassistenter

Med över 270 deltagare var det i år rekordmånga revisorsassistenter som tog till vara på möjligheten att mäta sin kunskapsnivå med FAR:s kunskapstest på tisdag. Testet som riktar sig till revisorsassistenter som jobbat med revision vid minst två bokslutssäsonger har blivit allt populärare att genomföra under de senaste åren.

Vi passade på att ställa några frågor om den växande populariteten till FAR:s produktchef Robert Wennberg.

Hej Robert, berätta vad är kunskapstestet?
– Kunskapstestet är ett test som fungerar som en indikator på hur du ligger till kunskapsmässigt som revisor efter två bokslutssäsonger. Tanken är att provets resultat ska fungera som ett underlag för både dig och din arbetsgivare då ni planerar vilken ytterligare teori och praktisk erfarenhet du som revisor behöver inför din revisorsexamen.

Testet i sig består av ett antal frågor inom revision, redovisning, skatt och civilrätt.

Varför behövs ett kunskapstest?
– Det är en trygghet för både medarbetare och arbetsgivare att få veta hur man ligger till kunskapsmässigt så att man på bästa sätt kan förbereda sig inför sin examen. Allt fler byråer ser detta som ett bra verktyg för att hjälpa att se till att medarbetarna har rätt kompetensnivå.

Varför tror du att intresset för testet är så stort i år?
– Jag tror att det delvis kan vara kopplat till de nya lärandemålen som kommer i början på nästa år. Då ställs ytterligare krav på byrån att se till att medarbetare har rätt kunskap då man skriver examen.

Kortfattat kommer de nya lärandemålen tydliggöra vad man ska kunna inför sin examen och omfattar byråns skyldighet att se till att medarbetarna har rätt kunskapsnivå. Då blir kunskapstestet ett bra hjälpmedel och en indikation på hur man ligger till.

Kunskapstestet ges årligen i december och resultatet meddelas i januari.

Text: Anna Ekström